Nemáte hotovosť? Využite ako akontáciu vaše staré auto!

Využite výhodné podmienky leasingu!
  • Akontácia už od 0% z hodnoty vozidla!
  • Možnosť leasingu bez havarijnej poistky!
  • Možnosť leasingu na vozidlá už od roku výroby 1998
  • Možnosť spätného leasingu na Vaše vozidlo
  • Výhodné zákonné a havarijné poistenie, ktoré môžete uzatvoriť priamo u nás!

Čo potrebujem k uzavretiu leasingovej zmluvy?

FO - zamestnanec 
- Občiansky + vodičský preukaz (alebo pas)
- Výpis z účtu za posledné 3 mesiace (príp. výplatné pásky za 3 mesiace)
- údaje o zamestnávateľovi (príp. pracovná zmluva)
FO - živnostník
- Občiansky + vodičský preukaz (alebo pas)
- živnostenský list
- Výpis z účtu za posledné 3 mesiace
PO 
- Občiansky + vodičský preukaz (alebo pas) - konateľ
- Výpis z obchodného registra
- Výpis z účtu za posledné 3 mesiace
- Potvrdenie o podaní daňového priznania + daňové priznanie
Dôchodca
- Občiansky + vodičský preukaz (alebo pas)
- Rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku